İTİMADIM YOKTUR DÜNYAYA BENİM

SÜKÛTÎ (Hızır İrfan ÖNDER) onderirfan@gmail.com

İtimadım yoktur dünyaya benim,
Öksüz bırakıyor hayallerimi…
Rûhuma mengene bu yaşlı tenim,
Ağlatıp duruyor güz güllerimi…

Bu çağın düzeni tamamen bozuk,
Dünyada kalmadı bereket, bolluk,
Bak! Alamaz oldum, rahat bir soluk;
Bir boranla kırdı, tüm dallarımı…

Hakikat yolunda barikat kurdu,
İnsanı sırtından daima vurdu,
Hâin! Unutturdu! O asıl yurdu;
Beyhûde tükettim, âh! Yıllarımı…

Merhamet ölüyor, zulüm revaçta,
Eksen kayması var, çoktan amaçta,
Ey Sükûtî! Kıyâmet var, sonuçta;
Yalnız O’na açtım, ben ellerimi…