NEYE GÖRE?

CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com

Bu Kitap, kimleri sahâbe yaptı,
Her akan su, kaynağını bulur mu?
Ferdî davrananlar bir yöne saptı,
«Sana göre», «bana göre» olur mu?

İbâdetle ıslah olmayan kullar,
İnancından nasip almayan kullar,
Tek Allah, tek Kur’ân, hak Peygamber var;
«Sana göre», «bana göre» olur mu?

Nerde müttakîler, nerede ahlâk?
Keyfimize göre var mı budamak?
Bir muhsin insana dönüşmüyorsak;
«Sana göre», «bana göre» olur mu?

Nasıl fedâkârlık, kime aitim?
Dağılmış gayretim, yıkılmış çitim,
Terbiye etmez mi dînî eğitim?
«Sana göre», «bana göre» olur mu?

Terbiyenin, tezkiyenin hizası,
Tesirsiz bilginin bitmez ezâsı,
İrşâdın mânâsı, Hakk’ın rızâsı;
«Sana göre», «bana göre» olur mu?

Bırakma tebliği, mârûfu ara,
İslâmî hizmete hiç verme ara!
Celil uy ilâhî tâlimatlara;
«Sana göre», «bana göre» olur mu?

Bu Kitap, kimleri sahâbe yaptı,
Her akan su, kaynağını bulur mu?
Ferdî davrananlar bir yöne saptı,
«Sana göre», «bana göre» olur mu?