BU HAYAT…

Ahmet ARSLAN arslanahmet52@hotmail.com

Bu hayat; aşk ile büker belimi,
Elbette an gelir, bugün de geçer!
Bu gözyaşım yoksa hicran seli mi?
Gün batar, ay doğar; bu an da geçer!

Zâlimin elinden ne çektim aman,
Istırabın acı-sızısı yaman!..
Gece, gündüz; biter tükenir zaman,
Bu fânî ömürden, cihan da geçer!

Sen nefsini kurtar nice hikmetle,
Şükret, nefsi doyur birçok nimetle!
Gelip tutunduğun bin bir zahmetle,
Aldığın şan, şeref; bu ün de geçer!

Arslan Ahmet; bunu bir kenara yaz!
Ne bir müddet fazla ne bir müddet az.
Kimse süresinden fazla kalamaz,
Sevdiği dünyadan, bu can da geçer!