İLTİCÂ…

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

Ezelî aşka şahâdetle boyansın sözümüz,
Yâ İlâhî, ebedî şevk ile yansın özümüz;
Sır ve hikmetle yoğur bizleri yâ Rab, ne olur,
Ne olur nûr-i Muhammed’le yıkansın gözümüz!

feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün
(fâilâtün)