DİLERSE…

ŞAİR : Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com

Âlemlerin Rabbine, mahsus küllî irade,
«Olsun» diye bir işi, takdir kılar dilerse…
Cüz’î iradeliler ersin diye murâda,
«Kün!» diyerek her şeye, emir kılar dilerse…

Rabbimiz’dir sadece mâliki, cümle mülkün,
Varlığın tasarrufu O’nun elinde bütün,
Diler ise bir işi, muhalse olur mümkün;
Mülkünde bir kulunu, âmir kılar dilerse…

Dilemeden O Mevlâ, kula dilemek muhal,
O’na rağmen, kimsede olmaz dileğe mecal,
Kudret parmaklarında, gönüllerde her mahal;
Bir şeyi dilemeye, kādir kılar dilerse…

İzzetin ve şerefin O’na ait tamamı,
Kimi aziz ederse, yükselir onun nâmı,
Zelil eylediğinin alçak olur makamı;
Dilerse aziz eyler, hakir kılar dilerse…

Rahmetini, seçtiği kuluna tahsis eder,
Onunla arasında, muhabbet tesis eder,
Müttakîyi dost tutup, kendine mahsus eder;
Dilerse sever, seçer; nâdir kılar dilerse…

Hibe eder kimine, erkek veya kız evlât,
Kimi olmadı diye, eder kendini berbat,
Takdire râzı olan; etmez şikâyet, feryat;
Dilerse kısır eyler, bâkir kılar dilerse…

Ne dilerse yaratır, kimi isterse seçer,
Seçtiği has kuluna, nice bereket saçar,
Rızâsına erdiren, hesapsız yollar açar;
Hamdini telkin eder, şâkir kılar dilerse…

Kimine kısar rızkı, kimine genişletir,
Dilediği kuluna, büyük işler düşletir,
Muvaffak eyleyerek, kârlı işler işletir;
Dilerse zengin eyler, fakir kılar dilerse…

İstediği kulunu, eriştirir nûruna,
Fikrinin ve zikrinin; zevkine, huzûruna,
Diler âşina kılar, işlerinin sırrına;
Hikmetini idrakte, mâhir kılar dilerse…

Sıdk ile kendisine yönelirse kul şâyet,
Keremiyle kuluna, nasip eder hidâyet,
Her oluşun kararı, O’nda biter nihâyet;
Dilerse mü’min eder, kâfir kılar dilerse…

Hak edeni saptırır, sevk eder dalâlete,
Terk ettiği gömülür; zulmete, cehâlete,
Âhirette azâba, dünyada rezâlete;
Dilerse sâlih eyler, fâcir kılar dilerse…

Şüphesiz ne dilerse onu yapar yüce Rab,
Kendi sorar hesabı, sorulmaz O’ndan hesab,
Suç işleyen kuluna, dilerse eyler azab,
Günahını bağışlar, tâhir kılar dilerse…