BİZİM EĞİTİMİMİZ

ŞAİR : CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com

Bu eğitim, bu tedrisat,
Bizden olsun, bizim olsun.
Son rehber Fahr-i Kâinat,
İzden olsun, bizim olsun…

Halısında, kiliminde,
Hakk’a giden biliminde,
Vebâli var iliminde,
Özden olsun, bizim olsun…

Tahsil lâzım, her bir yaştan,
İbret alıp uçan kuştan,
Biraz kalpten, biraz baştan,
Dizden olsun, bizim olsun…

Nedir tahsilin muradı?
Tek kurtuluş Allah adı!
Tahsil ömrümüzün tadı,
Tuzdan olsun, bizim olsun…

Terbiyemiz olsun ulak,
Edepten kalmayız uzak,
Dilden kalbe insin ahlâk,
Azdan olsun, bizim olsun…

Celil etme hiç vesvese,
Kur’ân, hadis yâr herkese!
Niyetimiz sâlih ise,
Sözden olsun, bizim olsun…

Bu eğitim, bu tedrisat,
Bizden olsun, bizim olsun
Son rehber Fahr-i Kâinat,
İzden olsun, bizim olsun…