Hazret-i İbrahim -aleyhisselâm-

ŞAİR : CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com

Rabbimiz’e kulak vermemiz gerek,
«Selâm olsun İbrahim’e!» buyurmuş,
«Onun için nam bıraktık!» diyerek,
Âhirzaman ümmetine duyurmuş…

Hac ve kurban onun hâtırasıdır,
Teslîmiyet timsâlidir İsmail.
Sâfâ-Merve Hacer Ana yasıdır;
Salli-bârik duâları bir delil!

Evlâdını Hakk’a kurban adamış,
Mevlâ’ya sevdalı candır İbrahim…
Göz kırpmadan bedelini ödemiş;
Ateşlere dalan kandır İbrahim…

Âşığız biz seni misâl edene,
Tek başına ümmet olma gayreti,
Ah-vah etmiş, helâk olup gidene;
Münkirlere bile çok merhameti…

Babayla imtihan, malla imtihan,
Bırakmamış asla hacca daveti,
Namazı, duâyı zikretmiş her an;
Kâbeyi inşâdır onun hicreti…

Celil, bu şiirle haddeden geçti,
O peygamber, şirk ehlinden berîydi,
Allah onu Halil İbrahim seçti;
Hanîf olan kullarından biriydi…

Rabbimiz’e kulak vermemiz gerek,
«Selâm olsun İbrahim’e!» buyurmuş,
«Onun için nam bıraktık!» diyerek,
Âhirzaman ümmetine duyurmuş…