DERVİŞ

ŞAİR : FECRÎ (İbrahim BAZ) ibrahim.baz@hotmail.com

Gel bütün dünyaları, bir kuyuya koyalım,
Kalmasın varlıkta renk, teker teker soyalım.

«Ben varım!» diyenleri birer birer vuralım,
Hiçlik dağını aşıp, göğe bağdaş kuralım.

Ulu dergâh önünde, kapı kulu olalım,
Biz bizi terk eyleyip, bir olanı bulalım.

Katre ummâna ersin, perdeyi kaldıralım,
Sazlığa dönsün neyler, tek nefes aldıralım.

Günahkâr nefsimizi, tevbeyle inletelim,
Gözyaşı zikrimizi, göklere dinletelim.

Bırak sen perestleri, yeri yurt edinsinler,
Dünyanın atlarına, eyersizce binsinler.

Biz derviş olalım da desinler ki: «Delirmiş!»
Âkıbet belli olur, kim delidir kim ermiş…