GÜNE BİR DUÂ

Hakkı ŞENER sairimam01@hotmail.com

Deryâlarda Anadolu gemisi,
Kaptanına basîret ver Allâh’ım!
Yeni ufuklara götürsün bizi,
Kararında isabet ver Allâh’ım!

Yüreklerde mekân kurmasın korku,
Selâmetle dönsün durmasın çarkı,
Hizmet edenlerin olmasın farkı;
Tayfasına uhuvvet ver Allâh’ım!

Harâmînin ağlarına düşmesin,
Yüksek dalgalarda yolu şaşmasın,
Yaslandığı koyda deniz taşmasın;
İşlerine suhûlet ver Allâh’ım!

Başımızda dertler var dizi dizi,
Mazlumlar umutla bekliyor bizi,
Firkate düşürme milletimizi;
Aramıza muhabbet ver Allâh’ım!

Kul Hakkı der; açık olsun yolumuz,
Güçlensin, şahlansın Anadolumuz,
Düşman dolu hep sağımız, solumuz;
Birlik, dirlik hem gayret ver Allâh’ım!