BÜYÜK VATAN

ŞAİR : M. Faik GÜNGÖR m.f.g.023@hotmail.com

Kıbrıs, Kırım, Kerkük, Musul,
Hepsi benim öz vatanım.
Yavaş yavaş, usul usul,
Alacağım söz vatanım.

Kosova’dan Ardahan’a,
Başkent Ötüken’den Van’a,
Bakü, Tiflis, Taşkent bana;
İşmâr eden göz vatanım.

Fırat gibi deli akmak,
Engelleri bir bir yıkmak,
Geçmişine sahip çıkmak;
Her yiğide farz vatanım.

Orta Asya geleceğim,
Sınırları deleceğim,
Mehteranla geleceğim;
Günlüğüne yaz vatanım.

Başka şeydir istekleri,
Başucuma astıkları,
Şu yarama bastıkları;
İlâç diye tuz vatanım.

Alpleri eğitmek gerek,
Dağları öğütmek gerek,
Çadırı büyütmek gerek;
Anadolu az vatanım.