BAYRAM SABAHI…

ŞAİR : NİYAZKÂR (Köksal CENGİZ) niyazkar@gmail.com

Dökülsün günahlar gazel misali,
Huzûruna gelsem bayram sabahı…
Yoktur dînimizin misli, emsâli,
Affınızla gülsem bayram sabahı…

Hâlimi arz etsin kulca niyazım,
Saf tutup huşuyla kılsam namazım,
Her türlü hasenat bizlere lâzım;
Şükranlarla dolsam bayram sabahı…

Salevat arz etsem yüce Nebî’ye,
Değer versem amca, dayı, bibiye,
Hatır sorsam ihtiyar, genç, sabîye,
Muhabbeti bölsem bayram sabahı…

Adını andıkça rahmetler yağsa,
Duâlar dillerden göklere ağsa,
Şu kısa ömrüme bin hayır sığsa;
Bin gönülde kalsam bayram sabahı…

Gelen mihmanlarla evim şenlense,
Sevgi ateşiyle çaylar demlense,
Tatlı ikramlarla dudak dinlense;
Can sohbeti bulsam bayram sabahı…

Ziyaret eylesem hasta, yaşlıyı,
Bayram sevinciyle, pür telâşlıyı,
Zorda bırakmasam gözü yaşlıyı;
Yüreğime alsam bayram sabahı…

Huzur gelsin toprağıma, taşıma,
Bereketin sinsin ekmek, aşıma,
Nusretin yetişsin zor uğraşıma;
Hakta karar kılsam bayram sabahı…

Niyazkâr’ım kör gafletten uyansam,
Haksız güce değil, Hakk’a dayansam
Anayı, atayı rahmetle ansam;
Dosta selâm salsam bayram sabahı…

14 Haziran 2018