TÂZİYE ve TARİH

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

Abdülmetîn Hocamız dünyadan geçti bugün;
İnşâallah cennete kanatlar açtı bugün…

Aşkla, şevkle yaşadı ve anlattı İslâm’ı,
Hizmeti tamam oldu ahreti seçti bugün…

Dinmez heyecan ile dört bir yanda şakıdı,
Medine’den dönerek ukbâya uçtu bugün…

Tebessümle sabırla içti çile zehrini,
Biiznillâh saâdet şerbeti içti bugün.

Târihidir: «Raculü’l-Mev’ızati’l-Hasene» ١٤٣٩
«Mev’ıza-i hasene insanı göçtü bugün.» ١٤٣٩

{موعظۀ حسنه انسانى كوجدي بوكون} {رجل الموعظة الحسنة}