FITRATI BOZULAN NESİL

VAROĞLU (Mehmet Ali VAR) varoglu5@gmail.com

Nerede yanlış yaptık; ey analar, babalar?
Milletten koptuğunu aymaz şimdiki nesil!
Fayda etmiyor, dinden uzak günlük çabalar,
Örf-âdet, haram-helâl saymaz şimdiki nesil!

Okumaz, umurunda değil kültür ve sanat,
Bozulmuş kabalıkla yoğrulan temiz fıtrat,
Oyun, eğlence, yemek, içmek bildiği hayat;
Kola, cips olmayınca doymaz şimdiki nesil!

Kulakta küpe, saçlar orman, elde sigara,
Kıyafet ve sözlerle andırır bir maskara,
Şımartır insanları zahmetsiz hazır para;
Kotu yırtık değilse, giymez şimdiki nesil!

Toplumdan uzaklaşıp dalar renkli ekrana,
Yardıma koşmaz muhtaç olan garip insana,
Bencil gençlikten nasıl fayda olur vatana;
Düşenin feryâdını duymaz şimdiki nesil!

Büyük küçük herkeste bilinmez bir özgüven,
Nefsin eline teslim genci yöneten dümen,
Bulduğunu tüketir, ikbâli düşünmeden;
Biriktirip, kenara koymaz şimdiki nesil!

Varoğlu, kuruyor mu yoksa asırlık çınar?
Taklitçi kuşaklarla yurda baykuşlar konar,
Eğitim ve irfâna gerekir tam bir ayar;
Mü’minin idrâkine, uymaz şimdiki nesil!

17 Haziran 2018, Vezirköprü