KUTLU İSTİKLÂL

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

Gece-gündüz bakarak maske takan ahvâle,
Medeniyyet diyemem, rûhu yutan işgāle,
Temmuz’un on beşi biz, toptan uyandık hâle;
Mazhar olduk yeniden kutlu bir istiklâle…

Bin şükür, kurtuluşun uğruna kurban halka!
Mutlu olsun, yaşasın, ruhlar ulaşsın Hakk’a!
Söyle Seyrî, verilir can, bu mukaddes aşka;
Bayrağım, hürriyetim, memleketim bambaşka!

vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / fa’lün
(fâilâtün)