NİKÂH MASASI

Nuri KAHRAMAN nurikahramann@hotmail.com

-Âkif-Zeynep gençlerimizin şahsında bütün
evlilerimize ebedî mutluluklar dileğiyle…-

Evvelâ Bismillâh; hayırlı olsun!
Bu masa bir özge dergâhınızdır…
Burdan başlayacak kutlu yolculuk,
Kalemler bu bâbda miftâhınızdır…

Gençler; bu bir oyun, tiyatro değil,
Hak adına akd-i nikâhınızdır.
Şenliği olsa da şakası olmaz,
Velev akşam, velev sabahınızdır!

Sanmayın evlilik bir evciliktir,
Ne ciciliktir asla ne biciliktir!
Sevgide, saygıda sahiciliktir;
Gerek refah gerek eyvahınızdır!

Bir ortaklık ama, ticaret değil,
Çok ince hesaplar maharet değil,
Oklavayı kapmak cesaret değil;
Hepimizi yakan günahınızdır!

Konuşması bile sevimsiz bunu,
Bozar tadı-tuzu; ekmeği, unu,
Unutmak, yuvanın ne olduğunu;
Ölmeden başlayan düzâhınızdır!

Evlilik âdeta kabir misâli,
Ya cennettir ya da cehennem hâli,
Mutsuz evlilikler kimin vebâli?
Mutluları sonsuz felâhınızdır!

Bu akit hem yerde hem göklerdedir,
İmzası gerçekte yüreklerdedir,
Devamı; özende, emeklerdedir;
Bereketi, dünyada siftahınızdır!

Ukbâsı daha da güzel inşallah,
Nazarın değmesin, de de mâşallah,
Kaleyi şeytandan korusun Allah!
Duâlar zırhınız, silâhınızdır!

Allâh’ın emriyle Peygamber kavli,
Sizi bugün yaptı nikâhlı, evli,
Bizler de tablodan mutluyuz hayli;
Manzara bir kavs-i kuzahınızdır!

En çok birkaç saat; düğün, merasim,
Yakından, uzaktan yüzlerce isim,
Bize sunduğunuz şu mutlu resim;
Sûret-i sevdâ-yı siyâhınızdır!

Anne-baba, komşu, dostlar, akraba,
Kimi atlı, kimi yaya, araba,
İşte hepsi sizin için burada;
Beklenen şöyle bir nigâhınızdır!

Aile, çok mühim bir müessese,
Mevlâ nasip etsin bunu, herkese,
Ey millet, kulak ver şu ulvî sese!
Bu temel kuvvet-i esahhınızdır!

Evlilik; zenginlik, bolluk, bereket,
Gerçekte onunla güçlü memleket,
Kendin için, ülken için dikkat et!
Yoksa sonuç, bitmez bir âhınızdır!

Mânâdadır izdivâcın hoşluğu,
Madde ile dolmaz asla boşluğu,
Namazdır huzurun konu başlığı;
Her yerde sulhunuz, salâhınızdır!

Sonra sabır-sebat; iffet, sadâkat,
Her konuda dayanışma, refâkat,
Hem, buraya ait değildir fakat;
Muhabbet ebedî ferahınızdır!

Aziz gençler; artık bizden bu kadar,
Sıcak olun dâim; soğukluk duvar,
Eşinize yakın hep alâkadar;
Güleryüz sönmeyen misbâhınızdır!

Hadi gayri, açık olsun yolunuz,
Dünyada, ukbâda mesut olunuz,
Cıvıltıyla dolsun sağla solunuz;
Ki onlar sebeb-i penâhınızdır!

Çağırdınız, paylaştınız bizlerle,
Teşekkürler, ümitliyiz sizlerle,
Gönülden mısralar, duâ sözlerle;
Murat; ömr-i seyr-i âgâhınızdır!

_______________________________________________
dergâh: Büyük huzûra girilecek kapı, eşik, ara yer.
bâb: Kapı ya da kitap için bölüm.
miftah: Anahtar.
düzah: Cehennem.
kavs-i kuzah: Gökkuşağı.
sûret-i sevdâ-yı siyah: Kara sevdânın resmi.
nigâh: Bakış.
esahh: En sağlıklı, gerçek.
sulh u salâh: Barış, iyilik.
misbah: Işık, kandil.
penah: Barınak, Kurtuluş.
âgâh: Akıllı, uyanık.