HECE DESTANI

Hakkı ŞENER sairimam01@hotmail.com

Duydum ki heceye dudak bükmüşsün,
Bizler mısra mısra çağlarız beyim!..
Kanayan yaraya katran dökmüşsün,
Biz yürek yangını yağlarız beyim!..

Şiire yol veren âşık sazıdır,
Mânâsı hikmettir, halkın sözüdür,
Hece bu milletin aslı, özüdür;
Kavlimizi böyle bağlarız beyim!..

Yaylalara türkülerle çıkarız,
Yâre, vuslatında kına yakarız,
Yavrumuza ninnilerle bakarız;
Biz heceyle güler, ağlarız beyim!..

Karac’oğlan, Dadaloğlu, Köroğlu,
Hâfızamda Emrah, Sümmânî dolu,
Destanlar yatağı tüm Anadolu;
Biz baş başa vermiş dağlarız beyim!..

Sakarya Türküsü, büsbütün Çile,
Bir kutlu sevdayı getirir dile,
Âkif’in dilinde bir Çanakkale;
Onunla hislenir, dolarız beyim!..

Süleyman Çelebi, elde kalemi,
Ne güzel anlatmış Fahr-i Âlem’i,
Duyunca unutup derdi, elemi;
Sevaba vesile kılarız beyim!..

Görsen ki bozkırda bir baca tüter,
Hâlden anlayana, iki söz yeter,
Kümeste horoz da heceyle öter;
Bununla hayale dalarız beyim!..

Kültürüm her yandan işgale mâruz,
Sen de bu taraftan etme taarruz,
Bizim geçmişimiz heceyle aruz;
Biz sözü ölçüyle söyleriz beyim!..

Yazıyla kāimdir kadîm hecemiz,
Sen gibi çok devi yıkar cücemiz,
Kul Hakkı der: Göçüp gitse nicemiz;
Gönülde yer tutmuş sağlarız beyim!..