«İRFÂNI» DUY, DOL A GÖNÜL!..

Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com

Gel, elinden tut zamanı;
«Figānı» duy, dol a gönül!..
Tefekkür et, bir devrânı;
«İz‘ânı» duy, dol a gönül!..

Maksut sensin, sende cevher;
Gör bir ömrü etme heder!..
«Seni» ister Hayru’l-Beşer;
«Kur’ân’ı» duy, dol a gönül!..

Tenin toprak, rûhun nefes;
Oku, budur aldığın ders!..
Sınandıkça şu yedi nefs;
«Mîzânı» duy, dol a gönül!..

Çöz vâkıf ol, bir esrâra;
Fıtratı gör, dal efkâra!..
Gel, yakın ol o Gaffâr’a;
«İhsânı» duy, dol a gönül!..

«Kader» dedik aşk seyrine;
Cehd et, dayan son cevrine!..
Koy bu cânı «Gül» devrine;
«İhvânı» duy, dol a gönül!..

Sorma nedir hüzün, hicran?
«Hak» adıyla titrer bu can!..
Yayıldıkça, Arş-ı Rahmân;
«İrfânı» duy, dol a gönül!..