AHDE VEFÂ

M. Faik GÜNGÖR m.f.g.023@hotmail.com

Yürüdükçe başbuğum ön saflarda en önde,
Göz kapayıp ahvâle, cenk de olsa düğün de,
Yer bilir gök bilir ki, dün böyleydik bu gün de;
Hakk’ın hükmüne uyup doğruları îfâyız,
Ecdâdının izinde bizler ahde vefâyız.

Boz yeleli atlara üzengi vurulanda,
Mehteranla savaşın otağı kurulanda,
Zâlimlerin nesebi bire bir sorulanda;
Ehl-i küfrün üstüne kor ateşten cefâyız,
Ecdâdının izinde bizler ahde vefâyız.

Ahmed Yesevî’dendir, şeyhim Edebâli’den,
Yûnus’tan, Mevlânâ’dan, Hacı Bektaş Velî’den,
Desturum nur devrinden, Esedullah Ali’den;
Düşmanımıza çile, dostumuza sefâyız,
Ecdâdının izinde bizler ahde vefâyız.

Sevdalıyız bayrağa, vatana, vatandaşa,
Kızılelmaya doğru cümle kavim kandaşa,
Hünkârın fermanını taç eyleyerek başa;
Mazlumların yanında, her derdine şifâyız,
Ecdâdının izinde bizler ahde vefâyız.

Malazgirt’te, Mohaç’ta, Hayber, Uhud, Bedir’de,
Fedâ bildik bu canı, evveli hem âhirde,
Rızâen lillâh için bâtını ve zâhirde;
Şerrin zulmü üstüne mızrak dolu küfeyiz,
Ecdâdının izinde bizler ahde vefâyız.