HAFİFTİR ONA!..

Zahit GENÇ zahitgenc80@gmail.com

«Alçağın alçağı olur mu?» deme!
Zelil demek bile hafiftir ona!..
«Ağır söz altında kalır mı?» deme!
Rezil demek bile hafiftir ona!..

Sözüne güven yok, çoğu yalandır,
Aylak aylak gezip, vakti çalandır,
Yediği, içtiği hepsi talandır;
Sefil demek bile hafiftir ona!..

Olgun derler ama, yoktur kemâli,
Sağı-solu yoklar, bilmez vebâli,
Ne yapsa etse de, yakın zevâli;
Gafil demek bile hafiftir ona!..

Yola çıkmak ister, yoldan çıkmıştır,
Yüzsüzlük dedin mi, başı çekmiştir,
İnsanlık bahsinde, yine çakmıştır;
Cahil demek bile hafiftir ona!..

Yaptığı işe bak, aşar boyunu,
«Soyun nedir?» desen, bilmez soyunu,
En sevdiği oyun, nefsin oyunu;
Bencil demek bile hafiftir ona!..

Ne gecesi belli ne de sabahı,
Aldığı tek şey var «mazlumun âhı»,
Kararmış kalplerin yoktur felâhı;
Avil demek bile hafiftir ona!..

Vicdanı karadır taştan, kömürden,
Bir hayır beklenmez mânevî körden,
Nemalanmak ister kanlı terörden;
Kātil demek bile hafiftir ona!..