KUDÜS AHH KUDÜS!..

Ali AĞIR aliagir70@gmail.com

Şu gözlerim uzaklara dalarken,
Gündüzün bağrına bir sızı düşer.
Avuçlarım gözyaşıyla dolarken,
Yüreğim hüzünle dağları aşar.

Uzaklardan gelen umut kuşları,
Müjdeler taşırdı kanatlarında.
Hakk’ın rızâsıydı tek telâşları,
Adâlet saklıydı pusatlarında.

Bir buçuk milyarlık müslümanların,
Gönül bahçesini dikenler sardı.
Umudu bizlerdik tüm insanların,
Zâlime; «Dur!» diyen ecdâdım vardı.

Kimileri zindanında korkunun,
Zulmün kirli yollarında yürüyor.
Niceleri kollarında uykunun,
Rüyaların dehlizinde çürüyor.

Cihanı sararken hıçkırıkları,
Sînelere düşer sönmeyen ateş.
Yırtamaz, kovamaz karanlıkları,
Kudüs’ün ufkunda boğulur güneş.

Kurşunlar kurbanı binlerce masum,
Çocuklar habersiz tebessümlerden.
Zincire vurulmuş bir nice mazlum,
Nasıl kurtulacak kördüğümlerden?!.

Bebekler can verir kundaklarında,
Acı, kalbe ilmek ilmek dokunur.
Kudüs’ün o mahzun sokaklarında,
Her gün, her saat kaç salâ okunur?

Bir meçhulde kelepçeli merhamet,
Yeryüzü garip, çöl ıssızlığında.
Bu nasıl bir öfke, nasıl bir nefret?
Dünya suskun, ölüm sessizliğinde.

Gece-gündüz, Ali, durmadan ağla!
Nerede kardeşlik, nerede sevgi?
Yağar gökyüzünden kan damla damla,
Şimdi kıpkırmızı Kudüs’ün rengi.

Ey güzel Allâh’ım! Söndür bu nârı,
Mazlumlara her dâim Sen yardım et!
Elimden gelen yok, duâdan gayrı,
Bu dertli, bîçâre kulunu affet!

19 Mayıs 2018