HÂİN!

Harun ÖĞMÜŞ

Vaktiyle demiştim seni vasfetmek için:
Vicdansız, haysiyetsiz, âdî, pişkin!
Zikrettiğim evsâfa hakaret olmuş,
Bir vasfını söylemek yetermiş: Hâin!