SÜKÛT SENSİN, KELÂM SENSİN!

M. Faik GÜNGÖR m.f.g.023@hotmail.com

Bak aynaya gör kendini,
Âdem sensin, âlem sensin!
Yazıp hakla ör kendini,
Defter sensin, kalem sensin!

Ol Rahmân’a meyyâlinle,
Hasenâtın, hayalinle,
Namazdaki ahvâlinle;
Sükût sensin, kelâm sensin!

Düşünce varlıktan dara,
Yükleme suçu ağyâra,
Ne varsa sende var, ara;
Huzur sensin, elem sensin!

Bilmek için varda yoku,
Yoklukta gizlenen çoku,
Fikreyle kendini oku;
İrfan sensin, ilim sensin!

Kitâbullah sözündesin,
Karıncanın gözündesin,
Kâinâtın özündesin;
Arşın sensin, milim sensin!

Sevgi ver, şefkat dokusun.
Azını al, çoğunu sun,
Ne verirsen sen de osun;
Bütün sensin, dilim sensin!