GEÇERİZ

NİYAZKÂR (Köksal CENGİZ) niyazkar@gmail.com

Ân içinde nice andan geçeriz,
Cânân için cism ü candan geçeriz.

Hepimize belli sayı verilmiş;
Sonu meçhul bir zamandan geçeriz.

Bahşedilmiş Hak’tan, cüz’î irade,
Hırs yüzünden, hak iz‘andan geçeriz.

Nefse mahkûm hep sû-i zan eyleyip,
Baldan tatlı «hüsn ü zan»dan geçeriz.

İblis bizi vesveseyle aldatır,
İsyan ile din-îmandan geçeriz.

Bir ömür boyunca günah yüklenip,
Nasûh bir tövbeyle, handan geçeriz.

Sünnetiyle Habîb’inin izinde,
«Kul olmaya» şan, unvandan geçeriz.

Sırrımızı bilmez nâdan olanlar,
Aşk ehliyle ne ummandan geçeriz.

Kalmaz şu dünyaya ihtirasımız,
Son nefeste her gümandan geçeriz.

İnşâallah kolaydır kabir suâli,
Cevap verir, imtihandan geçeriz.

Ne vakit tükenir berzah âlemi?
Bir «Sûr» ile biz bu yandan geçeriz.

Ötede mahşerin zorlu dehşeti,
Takvâ ile zor «Mîzan»dan geçeriz.

Şefaat eyleye ol Şâh-ı Rasûl,
Ana-ata, kız-kızandan geçeriz.

Bir selayla kalkar sessiz bir gemi…
Vedâ eder, şu limandan geçeriz….

Rabbim rahmetinle; «Kulum!» de yeter,
Niyazkâr’ız dü cihandan geçeriz…