SÖYLE: «AŞKTAN ÖZGE NE VAR?»

ŞAİR : Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com

Duy bu hikmet kitabını;
Söyle: «Aşktan özge ne var?»
Gör mârifet erbâbını;
Söyle: «Aşktan özge ne var?»

Yan ki, yansın aşk ocağı;
Ömrü sarsın nur kaynağı!..
Arzdan Arş’a tut çerağı;
Söyle: «Aşktan özge ne var?»

İbretle bak, yoktan vara;
«Tevhîd» diyen bu efkâra!..
Süleyman’la sor rüzgâra;
Söyle: «Aşktan özge ne var?»

«Gül» renginden al irşâdı;
Yûsuf’ta bul sonsuz tadı!..
Çöz bu derin istîdâdı;
Söyle: «Aşktan özge ne var?»

Kul ol, dinle şahit teni;
Aşk odunda, gör gülşeni!..
Sök bu «benlik» diyen beni;
Söyle: «Aşktan özge ne var?»

Gönül cehd et, çöz esrârı;
Aşkla atar şahdamarı!..
Can seyrine sal nazarı;
Söyle: «Aşktan özge ne var?»

7 Mayıs 2018, Ankara