Aşkın Fermanı!

ŞAİR : Servet YÜKSEL servety@t-online.de

Ey yiğidim! Savrulsun hüznün harmanı şimdi,
Gönüllerde okunsun, aşkın fermanı şimdi,
Anadolu’da zehrin, derdin dermanı şimdi;
Gül kokulu bir çağa uyanmanın vaktidir.
Hakk’ın nur boyasıyla boyanmanın vaktidir.

Ezan, bayrak uğruna canımız nezir olsun,
Hedefin kızılelma, yoldaşın Hızır olsun,
Tarih, destanlarını yazmaya hazır olsun;
Bir âsûde baharın mîlâdının vaktidir.
Kader-i İlâhî’nin, murâdının vaktidir.

Küffârın fitnesini hep beraber boğalım,
Asr-ı saâdet gibi gönüllere doğalım,
Güneşe kement atıp, bulutları sağalım;
Alçalan insanlığa şan vermenin vaktidir.
Ötelerde açmanın, gövermenin vaktidir.

Rüzgârınla yıkılsın tâğutların tahtları,
Ay yıldızla gülecek mazlumların bahtları,
Gözyaşı, kanla dolan Nilleri, Fıratları…
Adâletle, huzurla arıtmanın vaktidir.
Dağ olmuş acıları, eritmenin vaktidir.

Ağlayan kubbelerin, yıkık minarelerin,
Kahrolan babaların, öksüz bîçarelerin,
Kirlenen namusların, kapanmaz yârelerin;
Zâlim bilsin ki soylu intikamın vaktidir.
Ecdattan mîras kalan, ihtirâmın vaktidir.

Gece-gündüz demeden kuşanalım gayreti,
Edebâlî sadrından yüceltelim devleti,
Düşmana fırsat verme, affetme ihâneti!..
Sakarya’yı ayağa kaldırmanın vaktidir.
Ufuklarda mehteri, çaldırmanın vaktidir.

Allâh’ın âyet âyet Kitâb’ına and olsun!
Arafat’ta Rasûl’ün hitâbına and olsun!
O dehşetli mahşerin hesâbına and olsun!
Umutsuz yüreklere dokunmanın vaktidir.
Gariban gözlerinde, okunmanın vaktidir.

Şehâdetle taçlandı îman sende yiğidim!
Yeniden kurulacak zaman sende yiğidim!
Bir ruh ki tecellîsi yaman sende yiğidim!
Yükün ağır olsa da dayanmanın vaktidir.
Bir kılıç gibi kından, soyunmanın vaktidir.