ANAM

Osman TAŞ osmantas909@gmail.com

Bir eşin, benzerin yoktur dünyada,
Vefâkâr, fedâkâr, cefâkâr anam!
Cennetime vesilesin ukbâda,
Vefâkâr, fedâkâr, cefâkâr anam!

Bütün insanlığın, temel taşısın,
Muhabbetin, merhametin başısın!
Garibin anası, babam eşisin,
Vefâkâr, fedâkâr, cefâkâr anam!

Almadan veren, bir Rabbim bir sensin,
Karşılık beklemeden, seven sensin!
Onca hatamızı hoş gören sensin,
Vefâkâr, fedâkâr, cefâkâr anam!

Dünyanın çilesin vurmuş sırtına,
Can pâresin, kurban vermiş yurduna!
Dimdik durmuş, çakalına-kurduna,
Vefâkâr, fedâkâr, cefâkâr anam!

Yüreğinde türlü türlü acısı,
Bedeninde hiç dinmeyen sancısı!
Sabırla yoğrulmuş, cennet incisi,
Vefâkâr, fedâkâr, cefâkâr anam!

Şefkât âbidesi, sevgi pınarım,
Dalları semâda, ulu çınarım!
Bilmedik kıymetin, ona yanarım,
Vefâkâr, fedâkâr, cefâkâr anam!

Bütün zulmü revâ görüp kadına,
Yılda bir gün ayırmışlar adına!
Üç yüz altmış dört gün gelmez yâdına,
Vefâkâr, fedâkâr, cefâkâr anam!

Elemin-kederin, izi yüzünde,
Nice dertler bağdaş kurmuş özünde!
Osman’ım hasretim, yatsam dizinde,
Vefâkâr, fedâkâr, cefâkâr anam…

12 Şubat 2018