HİKMETİ GÖR!..

ECRÎ (Huzeyfe YÜKSEL)

Şu ömür harmanı meçhul bize, hikmetle dolu,
Her doğan, son nefesin yolcusu, ibretle dolu.

Kâinat, kudret-i Mevlâ’nın ilâhî sanatı,
Seyreden her göz için kulluğa dâvetle dolu.

Toprak altında ne var seyrederek idrâk et!
İhtirastan yana eyvahla, nedâmetle dolu.

Gülün altında diken var diye gam çekme sakın!
Gülde yok zerre keder, sırr-ı basîretle dolu.

Gökte bayrak süzülürken bu ezanlar bâkî,
Kubbeler vakt-i namaz nağme-i kāmetle dolu.

Söyle Ecrî zaferin hükmü ne? Hiçlik hâli.
«Ben» diyen kaybediyor, türlü hezîmetle dolu.

Bu vatan, vahdet-i millet ile hâkim kalacak,
Şart-ı vahdet ile ecdat yüce izzetle dolu.

19 Mayıs 2018, Akmescid

vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün
(fâilâtün) (fa‘lün)