KUDÜS, İLK GÖZ AĞRISI

CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com

Bizim ilk kıblemiz, ilk göz ağrımız,
Mescid-i Aksâ’dan çekil İsrail!
Bu sapanlar, bizim sulha çağrımız,
Kör etmiş gözünü çakıl İsrail!

Siyonizm’e hep arazi eklersin,
Masonlarla iç yüzünü saklarsın,
Gargat ağacından medet beklersin;
Kalmamış hiç sende akıl İsrail…

Gittiğin her yerden kovulacaksın,
«Çil yavrusu» gibi dağılacaksın,
Döktüğün kanlarda boğulacaksın;
Dipsiz kuyulara dökül İsrail!

Hârût’la Mârût’la sözde el ele,
Servete, fâize olmuşsun köle,
Yakacak «Hanzala çizgisi» bile;
Uçup gideceksin kül kül İsrail!
Uçup gidecek bu kâkül İsrail!

Bu yerler bizimdi Yavuz’dan beri,
Abdülhamid Han’ın tapulu yeri,
Zehirli ot gibi sardın beşeri;
Kudüs toprağından sökül İsrail!

İster Mars’a yerleş, istersen Ay’a,
Kirli emellerde kalırsın yaya,
Cehennem bekliyor seni yakmaya;
Kendi ateşinde bükül İsrail!

Yahudi tezgâhta kâr eder miyiz?
Celil bu oyunda âr eder miyiz?
Filistin’i sana yâr eder miyiz?
Zâlim çarklarına takıl İsrail!