160. Sayı Takdim

Kıymetli Okuyucularımız,

Bayrama hazırlanıyoruz. Nasıl? Ev temizliği? Yeni kıyafetler? Uzun yol düşünüyorsak, araba bakımı? Yahut memlekete uzanan bir seyahat plânı. Misafirlere tutulacak çikolata ve şekerler, ikram edilecek baklavalar, börekler…

Diğer tarafta; bayrama hazırlığın bambaşka mânevî bir yönü var. Çünkü;

Bayram; Ramazân-ı şerîfin bir icâzetnâmesidir!.. Karne mevsimindeyiz. Karnede kırıklar varsa, karne günü bayram günü mü olur, utanma günü mü?

Ramazan ve Bayram; aslında bir ömrün remzi, sembolü. Çünkü:

Müsbet-menfî bütün amellerimiz son nefese hazırlıktır!..

Öyleyse;

Gönül dolusu bir sürur ile geçecek bir Ramazan Bayramı için de, îman ve itmi’nân içinde verilecek bir Son Nefes Bayramı için de bol bol hazırlanmalı:

•Kur’ân-ı Kerim ile hazırlan…

•Namazla ve ibâdetlerle hazırlan!..

•Allah için ikramlarla hazırlan!..

•Hayır hasenatla hazırlan!..

•Muzdaripleri sevindirerek hazırlan…

Muzdaribi sevindirecek gerçek bayram, hangi rûhî hamleye muhtaçtır? Bunun derdiyle ve mes’ûliyetiyle gayret et!..

Zira, ümmet-i Muhammed kan ağlarken, dünyevî bir bayram ne kadar yapılabilir ki?

Genel Yayın Yönetmenimiz M. Ali EŞMELİ; bayramı; hazırlığı, rûhî hamleleriyle muzdaripleri sevindirmek olarak gerçekleştirenlere bir şahâdetnâme olarak tarif etti. Peygamber Efendimiz’in hayatını tahlil ederek, ilâhî terbiyenin değişmez esaslarını, çile, gayret ve fedâkârlık olarak tespit etti.

Muhterem Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi; bir mü’minin önündeki maddî ve mânevî, dünyevî ve uhrevî bayramları ve onların hazırlığını kaleme aldılar.

Mevlânâ köşesinde ise, «Sabır ve Tahammül»ün tebliğ ve terbiyedeki ehemmiyeti, güzîde misallerle anlatılmakta.

Bayrama hazırlığın yanında dosya mevzumuzda, Ramazân’a ve Kadir Gecesi’ne bu kıymeti veren Kur’ân-ı Kerim de var. Bilhassa Kur’ân’a saldırılar… Sonuncusu Fransa’dan olmak üzere, yerli ve yabancı oryantalistlerden İslâm’a Kur’ân’a, Sünnet’e hücumların ardı arkası kesilmiyor.

NİÇİN SALDIRIYORLAR?

Niçin saldırdıklarını anlamazsak; sürekli saldırılanı suçlamak, özür dileyici ve savunmacı bir üslûba kilitlenip kalmak gibi açmazlara düşüyoruz.

Örtbas etmek istedikleri bir şey olmalı. Kur’ân’dan, Kur’ân’ı yaşamamızdan korkuları, telâşları ne?

Onlar ne için saldırırsa saldırsın, bu taarruzları da bizim gözümüzü açarsa, bizim daha şuurlu bir şekilde uyanışımıza vesile olursa, yine Hak şerleri hayr eylemiş olacaktır…

Hıristiyan dünyasından Kur’ân’a -hâşâ- tashih talebi gelince, onlara; Abdülehad Dâvud, Maurice Bucaille gibi mühtedîleri ve onların itiraflarını hatırlatmak îcâb etti. Kanayan gündemden İsrail’in son Filistin katliâmı da, asıl terör dînini gün yüzüne çıkardı.

Sayfalarımızın arasında; tabip gözüyle namaz, darlıkta infâkın sırrı, ümmîlik ve okumak hususlarında dikkatinizi celbedecek yazılar var.

Şairlerimiz ise, muzdariplerin yaralarına ümit merhemini sürerek, mağmum gönülleri hazırlıyorlar, ebedî bayrama…

Yüzakıyla…