ZAFER MARŞI

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

On Beş Temmuz Rûhu, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı’yla Yazılan
ZAFER MARŞI

Türkiye’m, ey vatanım, cennetimizsin yerde,
İşte hür bayrağımız, dalgalanır göklerde;
Alnımız Arş’a değer sende ederken secde,
Seni bizden alamaz kimse, şehid düşsek de…

Coştu, şahlandı Fırat Kalkanı, destân oldu,
Koştu «Zeytin Dalı»mız, Afrin’e dermân oldu,
Elde Kur’ân, kazanan, ölmeyen îmân oldu;
Bu asil Türk’e cihan, bir daha hayrân oldu!

Batının hâline bak, en medenîler cellât,
Doğudan onlara «Dur!» çekti, mübârek evlât,
Terörün tattığı son, çöktü rezil teşkîlât;
Bizi bizden bölemez kanlı gavur, ey mîlât!

Biz biriz, biz iriyiz, biz diriyiz birlikte,
Kardeşiz, Türkiye’yiz, muhteşemiz dirlikte,
Bize dünyâda rakip yok bu cihangirlikte;
Ey cihan, sanma sakın çâreyi kâfirlikte!

Ben kimim görmeyerek harp çıkaran peşrevler,
Gördü karşımda benim, bir cücedir tüm devler,
Kahraman kundağıdır bizde ocaklar, evler;
Bin düvel etse hücum, bizlere Allah yâver!

Ey çınar, parçalanan dalları tekrar fışkır!
Sapasağlam kökümüz, şan dolu beş bin yıldır,
Bu şereften yana kem gözleri kahret, yıldır!
Yerde merdân olarak nâmını gökten haykır!

Yiğidim, kan ve hilâl rengini hiç kirletme!
Parlasın yıldızımız, göklere lâf söyletme!
Sancağım, var oluşun sembolüdür, elletme!
Beş vakit varken ezan, câmide çan dinletme!

Hür minârem, ebedî hür oluşun îlânı,
Yaşasın küfrü yenen müslümanın îmânı,
«Allah!.. Allah!..» diyerek haykırıyorken şânı,
Kimseler alt edemez cephede mü’min cânı!

Tüm zaferler, ulu bir müjdeye yaslanmıştır,
Fethe yelken gemiler, dağlara tırmanmıştır,
Alnı ak atlarımız, sanki kanatlanmıştır,
En yenilmez sanılan haçlılar, uslanmıştır!

Ey nesil, çağlar açan Fâtih’e evlâdız biz!
Her çeşit zulme tokat, mazluma imdâdız biz!
Deleriz dağları, hak sevgide Ferhâd’ız biz!
Dosta en tatlı sedâ, düşmana feryâdız biz!

Ey şehîd, arza bedel can dediğim Mehmedcik,
En büyük rütbe senin, gıpta eder gāzîlik,
Yazdığın târihimiz, kadrini eyler tasdik;
Ölmedin, yan yana her zulme direndik, yendik!

Kargalar susturamaz bizleri, gürler tekbir!
Kimse diz çöktüremez, başlarımız dimdiktir,
Hele zordaysa vatan, bizde bütün dâvâ bir,
İşte, bir devlete on altı mühürlük tâbir!

Yüce Rabbim, yaşasın haşre kadar hür yurdum!
Yere gömsün; kuduran zulmü, muzaffer ordum!
Kaç alev söndürerek ülkeme cennet kurdum,
Yardım et, sâde Sen’in emrine dîvan durdum.

Gece-gündüz bakarak maske takan ahvâle,
Medeniyyet diyemem, rûhu yutan işgāle,
Temmuz’un on beşi biz, toptan uyandık hâle;
Mazhar olduk yeniden kutlu bir istiklâle…

Bin şükür, kurtuluşun uğruna kurban halka!
Mutlu olsun, yaşasın, ruhlar ulaşsın Hakk’a!
Söyle Seyrî, verilir can, bu mukaddes aşka;
Bayrağım, hürriyetim, memleketim bambaşka!

vezni:
feilâtün feilâtün feilâtün feilün
(fâilâtün) (fa’lün)

Ayrıca;
7 + 7 = 14’lü hece ölçüsü