KUR’ÂN İLE DOLSUN

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

Dünyâya neden yolladı Allah?
Ey yolcu! Ne bekler yüce dergâh?

Kur’ân ile dolsun bu üç aylar,
Lâzım sana cennette saraylar…

Mazlumları, muhtaçları yâd et,
Bîçâreyi gör, açları şâd et!..

Her an diri tut kalbi uyutma,
Seyrî, yüce mîzânı unutma!..

vezni: mef’ûlü / mefâîlü / feûlün