NİCE DERGÂH VAR!

ŞAİR : Zahit GENÇ zahitgenc80@gmail.com

İçimde neler var, nasıl söylesem?
Hüzünlü duygular, yanık bir «ah» var!
Şu azgın nefsimi her gün paylasam,
Gün gün artıp duran bin bir günah var!

Rabbim, bu nefsimle başım belâda,
Adım okunacak bir gün salâda,
Gönlüm başka yerde, aklım sılada;
Kalbimde yer etmiş birçok siyah var!

Dünya dedikleri bu garip handa,
«Ümit var» diyorlar; «Çıkmadık canda…»
İnsanoğlu için iki cihanda;
Ya bin bir çile ya da refah var!

Kalbime danıştım, bıraktım aklı,
Bir küçük noktada nice sır saklı,
Bazen bilemezsin; nasıl, kim haklı?
Ya acı bir hayat ya da felâh var!

Arş’a yükselirmiş mazlumun âhı,
Gözyaşı silermiş nice günahı,
Güneş doğmaz sanma, bekle sabahı!
Ümitler yeşerten nice dergâh var!