KUR’ÂN’A HİZMET…

ŞAİR : MECNÛN (İbrahim Hakkı UZUN) ibrahimhakki@gmail.com

Hak’tan atâdır,
Kur’ân’a hizmet…
Rahmet, devâdır,
Kur’ân’a hizmet…

Allâh’a kurbet,
Sonsuz saâdet,
Makbul ibâdet;
Kur’ân’a hizmet…

Gayret, temeldir,
Cennet bedeldir,
Sâlih ameldir;
Kur’ân’a hizmet…

Kur’ân muallim,
Gül etti tâlim,
Sonsuz nasîbim;
Kur’ân’a hizmet…

Rehberdir elbet,
Kalbinde keşfet,
Eşsiz muhabbet;
Kur’ân’a hizmet…

Her harfi hikmet,
Bambaşka nîmet,
Kıymet bu kısmet;
Kur’ân’a hizmet…

Yâ Rabbi lutfet,
Gitsin şu gaflet,
Her gönle rahmet;
Kur’ân’a hizmet…

Bitmez safâdır,
Sonsuz şifâdır,
Mecnûn, vefâdır;
Kur’ân’a hizmet…

vezni: müstef’ilâün