157. Sayı Takdim

Kıymetli Okuyucularımız,

“Rabbinin adıyla oku!”

İlk emir, aynı zamanda son emir…

Rabbin adıyla, kelime-i şahâdetle son nefesi vermek, son nefese kadar îmân üzere yaşayıp îmân üzere göçebilmek; en zirve bahtiyarlık… Saîd olmak. Şakîlikten kurtulmak.

Devrimizde îmânın yolunu kesen birçok câhiliyye eşkıyâsı var. Sonu -izmle biten türlü ideoloji… Modern câhiliyyenin her köşesinde okutulan, seyrettirilen ve yaşatılan inkârcı hezeyanlar… Lâkin bu kuşatmayı yarmak için, insanın önünde üç kitap var: Bizzat kendi iç âlemi, Kur’ân, kâinat…

Kâinat Kitabını Oku!

Yönlendirmelerle değil, vicdanınla, kalbinle, rûhunla tefekkür et ve hakikati gör…

Genel Yayın Yönetmenimiz M. Ali EŞMELİ, «Yeni Mevlid: Kelime-i Şahâdet Aşkı»nı kaleme aldı. Başyazıda ise okumayı şerh etti:

“Okumak, akla ve gönle ancak ilâhî hikmet ve hakikatleri en doğru şekilde dokumaktır. Aksi hâlde her okuyuş, bir başka aldanışa ve bir başka cehâlete yuvarlanmaktır. Bunun için;

1. Kur’ân-ı Azîmüşşân,

2. Kâinat kitabı,

3. Omuzlarımızdaki kitap, elimizden hiç düşmemeli.”

Muhterem Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi ile «Göz Nûru Nesiller Hakkında» devam eden mülâkatımız; «Vatan Evlâdı Bir Gençlik…» muhtevâsındaki suallere doyurucu cevaplar veriyor.

“O j Ne Öğretti, Nasıl Öğretti, Ne Hâsıl Etti?” serisinde müstesnâ misallerle Peygamberimiz’in tezkiyesi ve güzel ahlâk tâlimi var. Hazret-i Mevlânâ köşesinde ise, gıybet ve gıybete götüren yollardan kurtuluş çareleri bir bir anlatılmakta.

Ateizm, deizm ve benzeri fikriyâtın aklen ve kalben çürütülmesi dosyamızda ele alındı. Mâneviyattan mahrum bir tahsilin acı neticelerine dair tecrübeler paylaşıldı. Mart ayında Çanakkale Zaferi ve Kadınlar Günü’nün bizim aynamıza yansımaları da muhtevâmızda. Tarihî ve mânevî nükteler, yakın tarihimizden düşündürücü bilgiler ve hâtıralar…

«Oku!» mesajını en geniş mânâsıyla anlamak, ona hizmet etmek ve onu kolaylaştırmak da neşriyâtın vazifesi. 13’üncü yılımızı tamamladığımız Yüzakı Dergimizde, elhamdülillâh sizlerin desteğiyle birçok orijinal yeniliğe imza atmak nasîb oldu. Şimdi de yeni bir ebat ve yeni bir sayfa tasarımı ile karşınızdayız. Kâğıdın ekranlarla rekabet ettiği günümüzde, her yaştan okuyucumuz için metinlerin okunma rahatlığını artırmayı hedefledik. 14’üncü yıl hediyemiz «O’nun Muhteşem Ahlâkı» kitabımızda uyguladığımız bu usûl, sizlerden büyük alâka gördü. Bu sebeple dergimizde de tatbik ettik.