SEÇ DOĞRUYU!

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

Ne için, bunca kopan fırtına, bak,
Ne yazılmakta senin sırtına, bak,
Ebedî bir zafer istersen eğer;
Toprağın üstüne bak, altına bak!..

feilâtün / feilâtün / feilün
(fâilâtün)

Her yolcuya ancak iki yol var,
Bundan, iki defter, iki kol var,
Seyrî, sonu cennet ve cehennem;
Seç doğruyu, yalnız iki rol var!

mef’ûlü / mefâîlü / feûlün