UMUTLARIMI DOLDUR UZATTIĞIM ELİME!

ŞAİR : M. Faik GÜNGÖR m.f.g.023@hotmail.com

Yerin, göğün sahibi, sonsuz sahâvetinle,
Zikrimi doksan dokuz, ezanımı beş eyle!
Rahmetin, muhabbetin, feyz ü bereketinle,
Eksiğimi tamamla, bir bütüne eş eyle!

Paylaşan kuldan eyle, helâlden servetimi,
Ârifler meclisinde, dostlarla halvetimi,
İnkârda inatlaşan, küffâra nefretimi;
Ebâbil gagasında, kor ateşli taş eyle!

Kuvvet ver koç yiğide, çalınsın ecdat marşı,
Kulak kesilsin âlem; titresin pazar, çarşı,
İbrahîmî îmanla, firavunlara karşı;
Muzaffer kıl neslimi, şu gönlümü hoş eyle!

Sen bilirsin Allâh’ım; hem gizli hem saklımı,
Râvîden duyduğumu, yarınlara naklimi,
İnâyetin, lütfunla, koruyarak aklımı;
Zapt u rapta gelmeyen, kör nefsime baş eyle!

Zeval verme mü’mine, ikbalde hilâlime,
Düşürme bizi yâ Rab! Huzur bahşet ilime!
Nâçizâne gedâyım, uzattığım elime,
Umutlarımı doldur, çift kanatlı kuş eyle!