BİR LÂHZADA DEVR-İ ÂLEM

ŞAİR : Hakkı ŞENER sairimam01@hotmail.com

Mescidde bir hâfız, Kur’ân’a başlar,
Duyan hâlden hale bürünür gider.
Aşk ile gözlerden boşanır yaşlar,
Ruhlar damla damla arınır gider.

Yaratan’a arz olunur dilekler,
Mücrimler umutla affını bekler,
Muştularla konuk olur melekler;
Gönüller misk, amber sürünür gider.

Kutlu kelâm ile diller tatlanır,
Yanan âşıkların aşkı katlanır,
Cenneti arzular bir umutlanır;
Sanki uzaklardan görünür gider.

Kimisi civandır yolun başında,
Kimi devreylemiş âhir yaşında,
Kimi nedâmetin kor ateşinde;
Boş geçen ömrüne yerinir gider

Hatırlar kelâmın öz sahibini,
Yakar gider nice köz sahibini,
Düşünür mahşerde söz sahibini;
Utanır kendinden uğrunur gider.

Rahmet âyetleri cûşa getirir,
Azap haberleri çöker oturur,
Mağfiret müjdesi umut yetirir;
Âlem içre âlem barınır gider.

Şu meclise nasip olup gelenler,
Kutlu zamanların kadrin bilenler,
Kul Hakkı der bundan hisse alanlar;
Huzur libâsına sarınır gider.