MEDET YÂ İLÂHÎ!

ŞAİR : NİYAZKÂR (Köksal CENGİZ) niyazkar@gmail.com

Yüce Rabbim güç ver Türk milletine,
Yine kâfirlerden hesap soralım!
Yeter de Siyon’un her illetine,
Zalimin zulmüne karşı duralım!

Nicedir mahzundur Mescid-i Aksâ,
Yakın et dindaşım bize ıraksa,
«Zafer İslâm’ındır kanımız aksa!»
Hakk’ın nizamını hakça kuralım!

Müslüman yıllardır uyuyor sessiz,
Bırakma bizleri darda, çaresiz!
Gördüğüm vahşete eyleme hissiz;
Alçak düşmanlara bir ders verelim!

Bunca zaman eller kurdu oyunu,
Masum neslim tanımadı boyunu,
Âleme baş eyle Türk’ün soyunu;
Zillet zincirini derhâl kıralım!

Alev, ateş, feryat, figan dört bir yan,
Tâkat yetmez, bu ne zor bir imtihan?
Bizden imdat bekler inleyen cihan;
Cümle tiranları yere serelim!

Fitne, fesat kaynar her bir yerimiz,
Azaldıkça azalıyor ferimiz,
Birliğe çağırır Peygamberimiz;
Kutsî davetine hemen girelim!

Belli ki kalmışız âhirzamana,
Hâlimiz hâl değil, düştük yamana,
Mevlâ’m kavuştursun güçlü îmâna;
Zafer günlerini yine görelim!

Çağıma Türk-İslâm güneşi doğsun,
Yetişen neslimiz zilleti boğsun,
Hilâlim yeniden göklere ağsın;
Tekrar adâletle hüküm sürelim!

«Sen»le kesinleşir elbet son karar,
«Sen»siz tüm sistemler fıtrata zarar,
Niyazkâr her derde bir çıkış arar;
Fırsat ver ki rahmetine erelim!

11 Aralık 2017