KUDÜS’ÜN GÖZYAŞLARI

Abdullah GÜLCEMAL abdullah_gulcemal@hotmail.com

«Etrafı Mübârek Kılınan Kudüs»ün Müslümanlara Sitemi

Kuş tüyü yataklarda sensin yatan müslüman!..
Bir de cennet umarsın, biraz utan müslüman!..

Muhtaç olduğum hâlde himmet-i Muhammed’e,
Feryâdım ulaşmıyor ümmet-i Muhammed’e!..

Sizlerin gafletinden kâfirler güç alıyor,
Bak ve gör; «haç» «hilâl»den her saat öç alıyor!..

Sapladılar bağrıma, yahudi hançerini,
Bende; hüznün, acının, yaranın en derini!..

Eğer bu yaşamaksa, evet ben yaşıyorum,
Yüreğimde kutsî bir emânet taşıyorum!..

Ben sizin «İLK KIBLE»niz olan mahzun KUDÜS’üm,
Vallâhi bir asırdır size kırgınım, küsüm!..

Bir devre mülkü bile, benden üstün tuttunuz,
Ben sizi hatırladım, siz beni unuttunuz!..

Bir dâvâ ki ne Arap ne Türk’ün dâvâsıdır,
Bu dâvâ Peygamber’in ümmete mîrâsıdır!..

Mübârek üç mescidden biri «Mescid-i Aksâ»
O zaman anlardınız, hasret sizi de yaksa!..

Filistin’im, Gazze’yim; şehâdet okuluyum,
Mîrâcın ilk durağı, Peygamber kokuluyum!..

Örgütlü örümcekler ördükçe ağlarını,
Dîninle, tarihinle kopardın bağlarını!..

Hayretler içindeyim, dün böyle değildiniz,
Siz yalınız ilâhî huzurda eğildiniz!..

Siz ülkeler fetheder, tarihler yazardınız,
Hakk’ın yanında olur, haksıza kızardınız!..

Kahramanlar üstüne düşeni yaptı gitti,
Siz ibret almayınca, tarih tekerrür etti!..

Salâhaddin Eyyûbî ağlardı, sen gülersin,
Allah size basîret, idrak ve şuur versin!..

Susmasaydı ilmiyle âmil olan âlimler,
Bunca zulme cesaret eder miydi zalimler?!.

Şu Libya’nın, Mısır’ın, Suriye’nin, Irak’ın,
Perişan hâllerine dönüp şöyle bir bakın!..

Plânlar yapılırken hancıların hanında,
Sizin ne işiniz var kahpelerin yanında?!.

Onlar «Vahşi Batı»nın şerefsiz serkeşleri,
Ruhsuz vicdansız çağın, hayat süren leşleri!..

Cumartesi, pazardır müşterek tatilleri,
Onlar benim mübârek «Cuma»mın katilleri!..

Havralarda kurulur, o siyonist tuzaklar,
Sizler bir uyansanız, yakın olur uzaklar!..

Bir taş düşse haçlının metruk kilisesinden,
Sesi daha gür çıkar müslümanın sesinden!..

Bende nice Nebî’nin, şehidlerin kabri var,
İbrahim’in îmânı, Eyüplerin sabrı var!..

Siz başta taşırsanız, o beyinsiz başları,
Dinmeyecek Mescid-i Aksâ’nın gözyaşları!..

17 Aralık 2017