KUDÜS KUDÜS…

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

Mübârek, mükerrem, mukaddes Kudüs,
İlâhî tecellîye mâkes Kudüs…
Ne dem yükselir Arş’a en gür sadâ?!.
Kısılmış, boğulmuş, yanık ses Kudüs…
Filistinli mazlûma zindan yeri,
Terör dîni kahrıyla mahbes Kudüs…
Cihan bir buçuk milyar İslâm iken,
Neden çâresiz, dertli, bîkes Kudüs?..

***

Mukaddes, mübârek, mükerrem Kudüs,
Mülâkāt-ı İsrâ’ya mahrem Kudüs…
Yanarken Halep, Şam, Trablus, Yemen,
Nasıl mümkün imdâda gelmem Kudüs?!.
O en çâresiz anda vuslat yolu,
Bütün yıl hüzün dolsa merhem Kudüs…
Dirilt ehl-i İslâm’ı, Îsâ nefes,
Yanan gönle lutfeyle meltem Kudüs!..

***

Mükerrem, mukaddes, mübârek Kudüs,
Hakîkatle parlardı gerçek Kudüs…
Nebîden hedef, Mûte’nin komşusu,
Tebük’ten murat, fethe istek Kudüs…
Şuûrun, cihâdın görünsün diye,
Tutar kalb-i îmâna mercek Kudüs…
Şecâat, cesâret dolan bir yürek,
Bu sevdâ ve dâvâya destek Kudüs…

***

Süleyman Nebî’den tevârüs Kudüs,
Zebur dinleyen mûtenâ üs Kudüs…
Senin ilk kıblen, «Uzak Mescid»in,
Ve mîrâca yol, Beyt-i Makdis, Kudüs…
Şerir haçlının hep hedef tahtası,
Bütün ehl-i İslâm’a nâmus Kudüs…
O binlerce yıllık rasul beldesi,
Yahûdîye olsun mu mahsus Kudüs?..

***

Karanlık kulüplerde matlub Kudüs,
Çalınmış, satılmış ve mağsub Kudüs…
Gönül dağlıyor, hür ezan hasreti,
Manastır ve havrâya mahcub Kudüs…
Hevâsıyla zincirli ümmet, utan!..
Rakîbin esîriyse mahbub Kudüs…
Terin, gözyaşın, hem kanın mührünü,
Talep eyleyen kutlu mektub Kudüs…

***

Okur vahyi Dâvud’la ezber Kudüs,
Ve binlerce kudsîye makber Kudüs…
Adâletli âmir, Ömerler umar,
Salâhaddin Eyyûbi ister Kudüs…
Kenetlenmiş ümmette solmaz nabız,
Berâberliğin sırrı, rehber Kudüs…
Bu dîn eylesin arzı Dârusselâm,
Bu gāyeyle, Tâlî’ye, her yer Kudüs!..