ÇİĞNETME YÂ RAB!..

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

Kasıp kavurdu zulüm, sardı bir figan Kudüs’ü,
Yahûdiler yine katletti ağlayan Kudüs’ü,
Özürlü, hasta, çocuklar şehiddir Allâh’ım;
Gavur ayaklara çiğnetme müslüman Kudüs’ü!..

vezni: mefâilün / feilâtün / mefâilün / feilün