ŞAİR SÖZÜ

ŞAİR : GÜNBEYLİ (Mahmut TOPBAŞLI) mahtopbasli@hotmail.com

Berceste mısralara Kaf Dağı’nı yükledim,
Nice sırlar tahtına kurulurum ben şimdi…
Bir avcı yüreğiyle hep pusuda bekledim,
Gecede mısra mısra vurulurum ben şimdi.

İçimde harlanırken Kerem’i yakan ateş,
Benliğimi eritir ilham denilen güneş,
Rûhumdaki kaynama yanardağlara eş;
En derin patlamayla durulurum ben şimdi.

Bu yangınlar Yûsuf’a çölün kuyusundandır,
Yesevî’nin kardığı Yûnus mayasındandır,
Mevlânâ’yı besleyen gülün duyusundandır;
Şiirin yokuşunda yorulurum ben şimdi.

Sebepler zincirine sarılır, post olurum,
Zalime kavî hasım, mazluma dost olurum,
Sevgiyle donanarak gerçek aşkı bulurum;
Sevdanın gergefinde örülürüm ben şimdi.

Şairim ya, bir sözüm devi tahttan indirir,
Teselli makamında gözde yaşı dindirir,
Kaç yürekte tutuşan yangınları söndürür;
Gül olup yollarına serilirim ben şimdi.

Günbeyli yıldız yıldız âsumânı gezerken,
Ve kayan yıldızlardan bir bir sevda süzerken,
Denizyıldızlarını kumsallara dizerken;
Çağların andacında gerilirim ben şimdi.