BÂD-I SABÂ

ŞAİR : FECRÎ (İbrahim BAZ) ibrahim.baz@hotmail.com

Bâd-ı sabâ hasretin sînemi nâr eyledi.
Unuttum vakit nedir, daim yanar eyledi.

Sürme çekti bin derdi kirpiklerin üstüne,
Gece-gündüz gözümü akan pınar eyledi.

Sönmesin sînemdeki âteş-i aşkın diye,
Senden gayrı ne’m varsa attı kenar eyledi.

Gözlerinden atılan kalbimdeki habbeyi,
Gözyaşlarım suladı ulu çınar eyledi.

Yokluğun yaktı beni, durmaz durulmaz oldum,
Sana giden yollarda göçer konar eyledi.

Silindi lügatimden bildiğim kelimeler,
Bir tek senin adını her an anar eyledi.