KİŞİ SEVDİĞİYLE…

ŞAİR : Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com

Geldi ol Rasûl’den müjdeli haber,
Dedi: «el-mer‘u mea men ehabbe»
«Kişi sevdiğiyle olur beraber»
Kimin muhabbeti hâkimse kalbe…

Hayatta Nebî’yle olanlar haldaş,
Olurlar O’nunla cennette yoldaş,
Sıddîktır, şehiddir yarın arkadaş,
İtaat edene Rasûl’e, Rabbe…

O gün önderiyle çağrılır herkes,
Dostlarına göre ayrılır herkes,
Habîb’e sevgiyle kayrılır herkes,
Zâyî olmaz sevgi, olsa bir habbe…

Dost bilip de uyan falan filâna,
Rasûl’ün izinden uzak kalana,
Yolu Hak yolundan başka olana,
Şefaat eylemez Sâhib-i Taybe…

Fâsık bir ahmağı bilirsen lider,
Yolun yüce Rabden uzağa gider,
Seni ebediyyen eder derbeder,
Sana ondan gelir en büyük darbe…

Allah dostlarına olanlar düşman,
Dünyada, ukbâda olurlar pişman,
Onlaradır bütün yıkım ve hüsran,
Tutuşmuş demektir Hak ile harbe…

Cismî beraberlik eder zihni bir,
Kalpler de bir olur görerek tesir,
Sâdıklarla birlik dirilten iksir,
Sâdıklara kıble şerefli Kâbe…