BİZE GEREKENLER

ŞAİR : M. Nihat MALKOÇ mnm61mnm@hotmail.com

Kesrete bakıp vahdeti,
Gören gözler gerek bize…
Baharları müjdeleyen,
Yorgun güzler gerek bize…

Haramlardan beslenmemiş,
Yukarıdan seslenmemiş,
Duru kalmış, pislenmemiş;
Temiz özler gerek bize…

Aşk nârında pişirilmiş,
Daraları düşürülmüş,
Gül bağından devşirilmiş;
Veciz sözler gerek bize…

Dünyalığı pul eyleyen,
Asilleri kul eyleyen,
Nefsi yakıp kül eyleyen;
Kızgın közler gerek bize…

Meyve dâim kalmaz dalda,
Huzur yok dünyada, malda,
Menzile gidilen yolda;
Doğru izler gerek bize…

Bendini yıkabilecek,
Yûnusça bakabilecek,
Yokuşu çıkabilecek;
Güçlü dizler gerek bize…

Yûsufları andıracak,
Mecnunları yandıracak,
Kanmayanı kandıracak;
Masum yüzler gerek bize…

Rengi rengimize uyan,
Aynı haykırışı duyan,
Akan kanı suyla yuyan;
Öyle cüzler gerek bize…

Dost eliyle vurulmuşuz,
Coşkun seldik, durulmuşuz,
Yokuşlardan yorulmuşuz;
Gayri düzler gerek bize…