TURAN’A DOĞRU

ŞAİR : Hakkı ŞENER sairimam01@hotmail.com

O, sevdamdır her gelene sorduğum,
Al duvağın kirpiğimle ördüğüm,
Bin senelik bir rüyadır gördüğüm;
Elbette hayıra yoran bulunur,
Bu yolun sonunda Turan bulunur!

Yeter gayrı işitilsin nâramız,
Asırlardır uzak kaldı, aramız,
Bu ayrılık, bizim eski yaramız;
Elbet bu yarayı saran bulunur,
Bu yolun sonunda Turan bulunur!

Keder dolu mektup geliyor Çin’den,
Kan akıyor Avrupa’nın içinden,
Kim kaldı geriye, asrın göçünden;
Elbet hesabını soran bulunur,
Bu yolun sonunda Turan bulunur.

Her köşede bir kardaşım ağlıyor,
Hasret koru, yüreğimi dağlıyor,
Bacım Karabağ’da kara bağlıyor;
Elbet imdâdına varan bulunur,
Bu yolun sonunda Turan bulunur.

Bir yürektir Uygur, Kazak, Çeçen’i,
Var mı tırnak olup etten geçeni?
Gördüm masumların kanın içeni;
Elbet boğazına duran bulunur,
Bu yolun sonunda Turan bulunur.

Kırımlı yıllardır ayrı, yurdundan,
Bakıp durur, tepelerin ardından,
Karadeniz çırpınıyor derdinden;
Belki mâmur belki vîran bulunur,
Bu yolun sonunda Turan bulunur.

Beyaz mavi bir de kanım gibi al,
Üstünde süzülür bir nazlı hilâl,
Bu bayrak; sînemde çiçeklenen dal;
Elbet toprağına baran bulunur,
Bu yolun sonunda Turan bulunur.

Harap oldu; Irak, Filistin, Musul,
Sızıyor gönlümden kan, usul usul,
Sabreyle Kerküklüm geçer bu fasıl;
Elbet bu çemberi yaran bulunur,
Bu yolun sonunda Turan bulunur.

Dikilen fidanlar yetişecektir,
Kardeşler el ele tutuşacaktır,
Seller bir denizde katışacaktır;
Elbette farkına varan bulunur,
Bu yolun sonunda Turan bulunur.