NAZ MAKAMINDA NİYAZ

ŞAİR : Harun ÖĞMÜŞ

Naz makāmında olur bâzı duâlar mâlûm,
Ne olur ben de kılarsam o makām üzre karar!
Bir sekir hâline girsem de açıp ellerimi,
Hak Teâlâ’ya bir an şöyle yakarsam ne çıkar:

Beni lutfunla koyarsan ebedî cennetine,
Şu olur zannım, İlâhî, kulunun tek niyazı:
Ehl-i cennet neyi isterse verirsin mâdem,
Bana cennette bir ev ver, ama görsün Boğaz’ı!

vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün
(fâilâtün) (fa‘lün)