GEL EY GÖNÜL!

ŞAİR : Zahit GENÇ zahitgenc@gmail.com

Gel ey gönül, gayret et; adam gibi adam ol!
Gidilecek yol varsa, o da Hakk’a giden yol.

Gel ey gönül, sefer et; dağı, taşı aş da gel!
İçin aşkla kaynasın, seller gibi taşta gel.

Gel ey gönül, sebat et; «Sabrın sonu selamet!»
Sabırla ve namazla, Hak’tan yardım talep et.

Gel ey gönül, tevbe et; nasuh tevbesi olsun!
Seherlerde akacak, gözlerine yaş dolsun.

Gel ey gönül, kelâm et; zikir eyle her dâim!
Mal vermekle eksilmez, muhtaçlara ver dâim.

Gel ey gönül, ikrar et; «Ben bir âciz kulum.» de!
«Yarın mahşer gününde, ne olacak hâlim?» de!

Gel ey gönül hizmet et, muhabbetle dolup taş!
Yıldırmasın engeller, engelleri coş ta aş.

Gel ey gönül, secde et; aşkla yaşa İslâm’ı!
Oku, anla ve yaşa, Hak’tan gelen kelâmı.

Gel ey gönül, tatbik et; îman sözde kalmasın!
Sâlih amel işle ki, îman kalpte solmasın.

Gel ey gönül, tesbih et; âlemlerin Rabbini!
Îmân ile nurlandır, diri eyle kalbini.