OLUR…

ŞAİR : Kudret SAVAŞ

Gün olur, vakit geçer, çiçekler harmân olur…
Yaz geçer, ömür biter, baharlar hazân olur…

Gün olur; ayaklar baş, gâh başlar ayak olur,
Sanma vakit hep aynı, dünya deverân olur…

Kanma insan bahtına, talihin berbâd olur…
Nice saraylar var ki an gelir vîrân olur…

Hayat bir gāiledir, alır elinden ömrü,
Dert ile gam, bahtsızın serine bârân olur…

Çiğ süt ile serpilir büyür evlâd-ı Âdem
Gördüğünün pek azı insana yârân olur…

Edebin ipek teli sakındırır nisâyı,
Bin olsa da biridir, o sana cânân olur…

Zevk u safayla olur bir koca ömür heder,
Büyüyünce kederler, eyvah dolu ân olur…

Kısmetinin peşinde yıllarca hep gezer de,
Sonra bakar ki sıla, diyâr-ı Kenân olur…

Can dostların art arda edince terk-i hayat,
Anlarsın koca dünya, esefle yalan olur…

Şol cennetin gölgesi düştüğünde kabrine,
İnsan dediğin fânî, o vakit handân olur…