HÂL YÜKLENİR, HÂL ÜSTÜNE!..

ŞAİR : Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com

Hilkati duy, «seyri» söyle;
Ahdimiz var, dil üstüne!..
Cehd et, dayan, kul ol böyle;
Devran döner, kul üstüne!..

Her nefesten, al hikmeti;
Aşkla kuşan mârifeti!..
Gör, sınanan bu hasleti;
Su, od, toprak, yel üstüne!..

Gönül, bu aşk Arş’tan yüce;
«Dost’u» ister gündüz-gece!..
Kor yürekten, ince ince;
Rahmet yağar, çöl üstüne!..

Yedi nefse, sar ihramı;
Zerrede bul ihtişamı!..
Sun, o derin ihtirâmı;
Halvetteki «Gül» üstüne!..

Hududu gör, bil âdâbı;
Geç, o yetmiş bin hicâbı!..
Ölmeden öl, ver hesabı;
Ser bir ömrü, yol üstüne!..

Zikirde mi, her bir âzam?
Yan, erisin suçum, cezam!..
İnceldikçe kader, kazam;
Hâl yüklenir, hâl üstüne!..

6 Haziran 2017